LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON

Image Alt

Peer review

>> Descarca Formularul de recenzare <<

Procesul de peer-review este un element crucial în păstrarea calității științifice a produselor editoriale. Această etapă complexă poate fi considerată „motorul” întregii acțiuni de editare a unui produs în cadrul Editurii Pro Universitaria.

Cele două tipuri de peer-review desfașurate în cadrul editurii Pro Universitaria sunt:

Peer-review – procesul prin care autorul unei lucrări supune lucrarea sa spre recenzare altor colegi cercetători științifici sau cadre universitare din același domeniu de expertiză, atât referenții cât și autorul cunoscând cine sunt persoanele care fac referatul/ recenzia. O altă modalitate folosită de editură este aceea de a propune autorului doi referenți externi din domeniu, aceștia din urmă fiind trecuți și pe lucrare în calitate de referenți științifici.

Editura invită autorii să propună ei inșiși referenți de specialitate odată cu depunerea lucrării spre publicare. Aceștia pot fi cercetători, conducători de doctorate, profesori universitari etc. Opiniile referenților propuși de autori vor fi luate în considerare de către redactorul șef al editurii și coordonatorul/ coordonatorii colecției. Lucrarea fiind trimisă implicit la doi referenți externi pe domeniul respectiv pentru evaluare. Referatele trebuie să coincidă pentru ca lucrarea să fie publicată.

Blind peer-review este procesul de evaluare a calității științifice a unei lucrări, în care recenzorul cunoaște identitatea autorului, dar autorul nu cunoaște identitatea recenzorului. Evaluatorii care participă la această acțiune provin din medii științifice și academice cât mai variate, din arii de expertiză corelate cu cea propusă prin materialul trimis spre evaluare. Corespondența dintre recenzori și autori este intermediată de editor.

Procesul de blind peer-review se face cu referenți externi, personalități ale vieții științifice și culturale din domeniul umanist (filosofie, filologie, istorie și studii culturale, teologie).

Lucrările sunt primite pe email-ul editurii, de către redactorul șef, sunt analizate în redacție pentru a vedea dacă manuscrisele corespund categoriei editoriale indicate de către autor, dacă respectă calitatea editorial, urmând ca autorul să fie înștiințat că în termen de 45 de zile va primi răspuns din partea redacției referitor la publicarea lucrării sale.

Evaluarea este realizată după următoarele criterii:
– subiectul științific tratat să fie de actualitate, să conțină elemente de noutate, originale, corespunzătoare standardelor și tematicii domeniului ales;
– conținutul științific al materialului să fie substanțial;
– argumentarea științifică a ideilor să fie logică;
– sursele bibliografice, notele de subsol să fie relevante și utilizate corect. Deopotrivă, citarea literaturii de specialitate trebuie să fie corectă;
– claritatea, concizia și acuratețea textului;
– lipsa erorilor, conceptelor greșite și a ambiguităților;
– stilul concis și elevat;
– manuscrisul să contribuie la dezvoltarea teoriei în domeniu;
– concluziile manuscrisului să concorde cu obiectivul acestuia.

În funcție de tematica lucrării și a colecției din care va face parte, împreună cu coordonatorii colecției se stabilesc cei doi referenți externi la care va fi trimisă lucrarea pentru evaluare/ recenzare. Fiecare referent va analiza independent textul propus spre publicare și va transmite observațiile către redactorul sef.

Referenții desemnați vor evalua lucrarea individual, după următoarele cinci criterii: originalitate, neconformități, valoare științifică, calitatea lucrării științifice și actualitatea temei abordate. Aceștia vor întocmi referatele în baza formularelor de recenzie specifice, puse la dispoziție pe site-ul editurii, iar mai apoi vor trimite câte un referat care va conține aprecieri cu privire la valoarea științifică a lucrarii, pe adresa editurii. Dacă este cazul, aceștia pot formula inclusiv recomandări.

Redactorul editurii preia referatele, iar dacă ambele sunt nefavorabile, lucrarea va fi respinsă și deci nepublicată la Editura Pro Universitaria. În situația în care unul dintre referate este favorabil, iar celălalt este nefavorabil, se va apela la un al treilea referent. Dacă și cel de-al treilea referat este nefavorabil, lucrarea va fi respinsă. În situația inversă, lucrarea va fi aprobată luându-se în calcul eventuale recomandări.

Lucrarea va primi unul dintre calificativele, acceptată la publicare, acceptată la publicare dar cu modificări, respinsă.

În cazul în care lucrarea este acceptată cu modificari, pot fi distinse două scenarii:
a. aplicarea observațiilor în lucrare este la alegerea autorului;
b. se solicită autorului respectarea consecventă a observațiilor;

Redactorul șef va transmite autorului decizia referentțlor și, în cazul în care aceștia  au convenit asupra acceptării spre publicare, dar recomandă modificări ale textului, acesta este trimis înapoi autorului pentru a efectua modificări. După ce modificările solicitate sunt realizate, textul se intoarce la aceiași referenți, pentru a-și transmite decizia finală.

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu 0733 673 555 editura@neverland.ro
Facebook Instagram
LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON