Ionescu Bogdan

Experiență profesională: Avocat, Baroul Arad (cu activitate neîntreruptă în profesie din data de 1 februarie 2007); Arbitru în cadrul Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț Industrie și Agricultură a județului Arad; Arbitru în cadrul Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană; Formator acreditat de către Autoritatea Națională pentru Calificări; Președintele Comisiei de Etică și Disciplină din cadrul Federației Române de Șah.

Activitate de cercetare științifică: Cărți: „Nestemate de jurisprudență” , apărută în cadrul colecției „Cultura Juridică” – bibliotecă inițiată și coordonată de Mircea Dan Bob, Ed. Universul Juridic, București, 2011; „Exercitarea autorității părintești după divorț” , în cadrul colecției „Noul Cod Civil” – colecție inițiată și coordonată de către autor, Ed. Universul Juridic, București, 2012; „Acțiunea pauliană”, în cadrul colecției „Noul Cod Civil”– colecție inițiată și coordonată de către autor, Ed. Universul Juridic, București, 2012; „Dreptul la propria imagine. O perspectivă practică”, în cadrul colecției „Noul Cod Civil” – colecție inițiată și coordonată de către autor, Ed. Universul Juridic, București, 2013; „Mărturisirea și interogatoriul în procesul civil”, Ed. Universul Juridic, București, 2016; „Arbitrajul. Repere esențiale. Practică arbitrală comentată, Ed. Universul Juridic, București, 2017; „Acțiunea pauliană”, ed. a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2018; „Mic studiu asupra găzduirii egalitare a minorilor după divorț”, Ed. Universul Juridic, București, 2018; „Legea nr. 310/2018. Panorama modificărilor și completărilor aduse Codului de procedură civilă, Ed. Universul Juridic, București, 2019. Articole: Păstrarea numelui purtat în timpul căsătoriei după desfacerea acesteia prin divorț – cu propunere de lege ferenda, în revista Curierul judiciar nr. 2/2008; Noțiunea de cauză în lumina dispozițiilor art. 1201 C. civ., în revista Curierul Judiciar nr. 9/2008; Considerații teoretice și practice asupra error in personam, în Revista Română de Drept Privat nr. 1/2008; Considerente teoretice și practice asupra reconstituirii testamentului pierdut, în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2008; Eroarea – viciu de consimțământ în lumina dispozițiilor noului Cod Civil, în Revista Română de Drept Privat nr. 5/2008; Garanția contra evicțiunii în ipoteza vânzării fondului de comerț, în Revista de Drept Comercial nr. 10/2008; Considerente asupra contestației în anulare și alte incursiuni procesuale (în colaborare cu dr. Marius Neculcea), în revista Pro Lege nr. 2/2008; Considerații asupra clauzei star del credere în cadrul contractului de comision, în Revista de Drept Comercial nr. 4/2009; Considerații asupra condiției complicității terțului la frauda debitorului în acțiunea pauliană, în Revista de Drept Comercial nr. 6/2009; Scurte considerații asupra primei zi de înfățișare, în revista Curierul Judiciar nr. 7/2009; Considerații asupra noțiunii de urgență în materia ordonanței președințiale, în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2009; Considerente asupra drepturilor părintelui căruia nu i s-a încredințat copilul, în revista Curierul Judiciar nr. 2/2010; Considerații teoretice și practice asupra animus novandi, în Revista de Drept Comercial nr. 7-8/2010; Inflexiuni asupra principiului in dubio pro reo (în colaborare cu dr. Marius Neculcea), în revista Dreptul nr. 11/2010; Doctrina „Acte Clair” – Între Morgană, Labirintul Dedalic și un Titanic Juridic, în Revista de Drept Comercial nr. 10/2012; Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte. O perspectivă practică, în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2018; Câteva considerații de ordin practic asupra dispozițiilor articolului 485 din Codul civil, în Revista de Dreptul Familiei nr. 1-2/2019; Scurte considerații practice asupra aplicării dispozițiilor articolului 1.002 alineatul (3) din Codul de procedură civilă în materie de minori și familie, în Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2020; Prejudiciul moral al persoanelor juridice. Între mit și realitate, în Revista Română de Drept Privat nr. 2/2020; Daunele morale – o perspectivă spiritualistă a dreptului?, în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2020. Rubrică permanentă în cadrul revistei „Curierul Judiciar”, intitulată „Jurisprudența străină – reper fundamental al Noului Cod civil român”, cu următoarele articole (constând în jurisprudență străină comentată): În nr. 7/2012: Condiții. Onerozitate excesivă. Curtea de Casație Italiană, Secția a III-a civilă, hotărârea din 19 octombrie 2006; În nr. 8/2012: Acțiune pauliană. Condițiile pretinse creanței creditorului. Cour du Québec, Hotărârea din 6 martie 2009. Cauza Poirier c. Parent; În nr. 10/2012: Clauza externă. Noțiune. Curtea Suprema a Canadei, hotărârea din 13 iulie 2007, Cauza Dell Computer Corporation c. Union des Consommateurs; În nr. 11/2012: Forță majoră. Noțiune. Condiții. Curtea din Québec, Hotărârea din 4 iunie 2003, Cauza Vézina c. Crépeau; În nr. 12/2012: Ruperea logodnei. Responsabilitate. Condiții, Curtea de Casație franceză, Camera a II-a civilă, Hotărârea din 18 ianuarie 1973; În nr. 1/2013: Modalități. Voința defunctului. Curtea de Apel din Reims, Camera civilă, Hotărârea din 1 februarie 2001; În nr. 2/2013: Promisiune publică de recompensă. Natură juridică. Condiții. Curtea din Québec, Hotărârea din 5 octombrie 2005, Cauza Létourneau c. Vidéotron Ltée; În nr. 3/2013: Determinarea prețului între profesioniști Tribunalul Cantonal Valais, Hotărârea din 27 aprilie 2007, Cazul Oven; În nr. 4/2013: Îmbogățire fără justă cauză. Condiții. Situația concubinilor. Curtea de Apel din Québec, Hotărârea din 15 februarie 2002. Cauza Lussier c. Pigeon; În nr. 5/2013: Anunț privitor la răspundere. Efecte față de terți, Curtea din Québec, Hotărârea din 14 decembrie 2009, Cauza Bélanger Calderoni c. Immeubles Benoît Simard inc. Lucrări în afara sferei juridice: „Numele legendare ale orologeriei sau despre frumusețea atemporală a măsurării timpului”, Ed. Carmel Print, 2014; „Morala șahului”, Ed. Neverland, 2022.Experiență profesională: Avocat, Baroul Arad (cu activitate neîntreruptă în profesie din data de 1 februarie 2007); Arbitru în cadrul Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț Industrie și Agricultură a județului Arad; Arbitru în cadrul Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană; Formator acreditat de către Autoritatea Națională pentru Calificări; Președintele Comisiei de Etică și Disciplină din cadrul Federației Române de Șah. Activitate de cercetare științifică: Cărți: „Nestemate de jurisprudență” , apărută în cadrul colecției „Cultura Juridică” – bibliotecă inițiată și coordonată de Mircea Dan Bob, Ed. Universul Juridic, București, 2011; „Exercitarea autorității părintești după divorț” , în cadrul colecției „Noul Cod Civil” – colecție inițiată și coordonată de către autor, Ed. Universul Juridic, București, 2012; „Acțiunea pauliană”, în cadrul colecției „Noul Cod Civil”– colecție inițiată și coordonată de către autor, Ed. Universul Juridic, București, 2012; „Dreptul la propria imagine. O perspectivă practică”, în cadrul colecției „Noul Cod Civil” – colecție inițiată și coordonată de către autor, Ed. Universul Juridic, București, 2013; „Mărturisirea și interogatoriul în procesul civil”, Ed. Universul Juridic, București, 2016; „Arbitrajul. Repere esențiale. Practică arbitrală comentată, Ed. Universul Juridic, București, 2017; „Acțiunea pauliană”, ed. a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2018; „Mic studiu asupra găzduirii egalitare a minorilor după divorț”, Ed. Universul Juridic, București, 2018; „Legea nr. 310/2018. Panorama modificărilor și completărilor aduse Codului de procedură civilă, Ed. Universul Juridic, București, 2019. Articole: Păstrarea numelui purtat în timpul căsătoriei după desfacerea acesteia prin divorț – cu propunere de lege ferenda, în revista Curierul judiciar nr. 2/2008; Noțiunea de cauză în lumina dispozițiilor art. 1201 C. civ., în revista Curierul Judiciar nr. 9/2008; Considerații teoretice și practice asupra error in personam, în Revista Română de Drept Privat nr. 1/2008; Considerente teoretice și practice asupra reconstituirii testamentului pierdut, în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2008; Eroarea – viciu de consimțământ în lumina dispozițiilor noului Cod Civil, în Revista Română de Drept Privat nr. 5/2008; Garanția contra evicțiunii în ipoteza vânzării fondului de comerț, în Revista de Drept Comercial nr. 10/2008; Considerente asupra contestației în anulare și alte incursiuni procesuale (în colaborare cu dr. Marius Neculcea), în revista Pro Lege nr. 2/2008; Considerații asupra clauzei star del credere în cadrul contractului de comision, în Revista de Drept Comercial nr. 4/2009; Considerații asupra condiției complicității terțului la frauda debitorului în acțiunea pauliană, în Revista de Drept Comercial nr. 6/2009; Scurte considerații asupra primei zi de înfățișare, în revista Curierul Judiciar nr. 7/2009; Considerații asupra noțiunii de urgență în materia ordonanței președințiale, în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2009; Considerente asupra drepturilor părintelui căruia nu i s-a încredințat copilul, în revista Curierul Judiciar nr. 2/2010; Considerații teoretice și practice asupra animus novandi, în Revista de Drept Comercial nr. 7-8/2010; Inflexiuni asupra principiului in dubio pro reo (în colaborare cu dr. Marius Neculcea), în revista Dreptul nr. 11/2010; Doctrina „Acte Clair” – Între Morgană, Labirintul Dedalic și un Titanic Juridic, în Revista de Drept Comercial nr. 10/2012; Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte. O perspectivă practică, în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2018; Câteva considerații de ordin practic asupra dispozițiilor articolului 485 din Codul civil, în Revista de Dreptul Familiei nr. 1-2/2019; Scurte considerații practice asupra aplicării dispozițiilor articolului 1.002 alineatul (3) din Codul de procedură civilă în materie de minori și familie, în Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2020; Prejudiciul moral al persoanelor juridice. Între mit și realitate, în Revista Română de Drept Privat nr. 2/2020; Daunele morale – o perspectivă spiritualistă a dreptului?, în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2020. Rubrică permanentă în cadrul revistei „Curierul Judiciar”, intitulată „Jurisprudența străină – reper fundamental al Noului Cod civil român”, cu următoarele articole (constând în jurisprudență străină comentată): În nr. 7/2012: Condiții. Onerozitate excesivă. Curtea de Casație Italiană, Secția a III-a civilă, hotărârea din 19 octombrie 2006; În nr. 8/2012: Acțiune pauliană. Condițiile pretinse creanței creditorului. Cour du Québec, Hotărârea din 6 martie 2009. Cauza Poirier c. Parent; În nr. 10/2012: Clauza externă. Noțiune. Curtea Suprema a Canadei, hotărârea din 13 iulie 2007, Cauza Dell Computer Corporation c. Union des Consommateurs; În nr. 11/2012: Forță majoră. Noțiune. Condiții. Curtea din Québec, Hotărârea din 4 iunie 2003, Cauza Vézina c. Crépeau; În nr. 12/2012: Ruperea logodnei. Responsabilitate. Condiții, Curtea de Casație franceză, Camera a II-a civilă, Hotărârea din 18 ianuarie 1973; În nr. 1/2013: Modalități. Voința defunctului. Curtea de Apel din Reims, Camera civilă, Hotărârea din 1 februarie 2001; În nr. 2/2013: Promisiune publică de recompensă. Natură juridică. Condiții. Curtea din Québec, Hotărârea din 5 octombrie 2005, Cauza Létourneau c. Vidéotron Ltée; În nr. 3/2013: Determinarea prețului între profesioniști Tribunalul Cantonal Valais, Hotărârea din 27 aprilie 2007, Cazul Oven; În nr. 4/2013: Îmbogățire fără justă cauză. Condiții. Situația concubinilor. Curtea de Apel din Québec, Hotărârea din 15 februarie 2002. Cauza Lussier c. Pigeon; În nr. 5/2013: Anunț privitor la răspundere. Efecte față de terți, Curtea din Québec, Hotărârea din 14 decembrie 2009, Cauza Bélanger Calderoni c. Immeubles Benoît Simard inc. Lucrări în afara sferei juridice: „Numele legendare ale orologeriei sau despre frumusețea atemporală a măsurării timpului”, Ed. Carmel Print, 2014; „Morala șahului”, Ed. Neverland, 2022.

Afișez singurul rezultat

Bucuresti, Bd-ul Iuliu Maniu 0733 673 555 editura@neverland.ro
Facebook Instagram
LIVRARE GRATUITA PENTRU COMENZI PESTE 300 RON